רות אבינעמי

14.08.1960
דוגמנית
רות אבינעמי
צילום : "אריה קרן"