ירדנה הררי

21.08.1960
דוגמנית
ירדנה הררי
צילום : "אריה קרן"