בטי בכר

28.08.1960
דוגמנית
בטי בכר
צילום : "אריה קרן"