אילה זקס בן טובים

30.06.1948
דמות השבוע: אילה זקס בן טובים, מהנהלת הדסה ופעילה בגיוס כספים למען ישראל (לימים: אספנית ופטרונית של אמנות ישראלית). בצילום בראש העמוד: "שעת חולין ורגע חגיגי: אנחנו עולות ומסוות.. אנו עומדות ושרות". הזוכה בתחרות הצילומים: דרורה פטרניק
אילה זקס בן טובים
צילום : "לא ידוע"