שושנה חסיאנר

04.09.1960
אחות בהדסה
שושנה חסיאנר
צילום : "אריה קרן "