מימי מרגוליס (טישלר)

18.09.1960
דוגמנית
מימי מרגוליס (טישלר)
צילום : "לא ידוע"