בתיה בר צבי

09.10.1960
דוגמנית
בתיה בר צבי
צילום : "אריה קרן"