עטרה בן שבח

16.10.1960
דוגמנית
עטרה בן שבח
צילום : "מ. וורוצלבסקי"