גילה גולן

06.11.1960
סגנית מלכת היופי יוצאת לתחרות "מיס עולם"
גילה גולן
צילום : "אריה קרן"