יורה ידלין

20.11.1960
דוגמנית
יורה ידלין
צילום : "אריה קרן"