גאולה גיל

04.12.1960
זמרת
גאולה גיל
צילום : "לא ידוע"