עליזה קשת

11.12.1960
חביבת הקהל בתחרות מלכת היופי
עליזה קשת
צילום : "אריה קרן"