יהודית עמיר

18.12.1960
שחקנית ודיילת אל על
יהודית עמיר
צילום : "אריה קרן"