פנינה גרי

01.01.1961
דוגמנית
פנינה גרי
צילום : "אריה קרן"