תמר רפופורט

15.01.1961
דוגמנית
תמר רפופורט
צילום : "חנה לנדס"