פרידה ליכטבלאו, בבה אידלסון

21.07.1948
בצילום בראש העמוד: "פרידה ברזון ליכנטבלאו (ברסון ליכטבלאו), נציגתנו באולימפיאדה בלונדון בזריקת דיסקוס, מאמינה לתורשה..." דמות השבוע: בבה אידלסון, חברת מועצת המדינה, מזכירת מועצת הפועלות, חברה בוועד הפועל ובוועד הלאומי לכנסת ישראל
פרידה ליכטבלאו, בבה אידלסון
צילום : "א. אטרמן"