חדווה כץ

22.01.1960
דוגמנית
חדווה כץ
צילום : "אריה קרן"