ג'יין פונדה

29.01.1961
שחקנית אמריקאית
ג'יין פונדה
צילום : "לא ידוע"