רינה יצחקוב

12.02.1961
מלכת היופי לשנת 1959
רינה יצחקוב
צילום : "אריה קרן"