סטלה גרופט

19.02.1961
דוגמנית
סטלה גרופט
צילום : "ארתור ברגר"