גיליון פורים

26.02.1961
דוגמנית
גיליון פורים
צילום : "לא ידוע"