גניה גילרט

05.03.1961
דוגמנית
גניה גילרט
צילום : "אריה קרן"