גילה גולן

12.03.1961
סגנית "מיס עולם" חזרה ארצה
גילה גולן
צילום : "לא ידוע"