רמה צרפתי

19.03.1961
דוגמנית
רמה צרפתי
צילום : "אריה קרן"