דוגמנית

25.03.1961
דוגמנית
דוגמנית
צילום : "לא ידוע"