גילה גולן

02.04.1961
סגנית "מיס עולם"
גילה גולן
צילום : "קרן - קדרון"