אנדרה מורנו

16.04.1961
דוגמנית
אנדרה מורנו
צילום : "ראובן יהודאי"