ברכה ורשיביק

24.04.1961
דוגמנית
ברכה ורשיביק
צילום : "אריה קרן"