אסתר עופרים (אסתר רייכשטט)

30.04.1961
זמרת ישראלית בין-לאומית
אסתר עופרים (אסתר רייכשטט)
צילום : "חנה לנדס"