רחל זרובבל

07.05.1961
דוגמנית
רחל זרובבל
צילום : "לא ידוע"