עליזה גור

14.05.1961
מלכת היופי של ישראל לשנת 1960
עליזה גור
צילום : "קרן - קדרון"