מיה ליברק

22.05.1961
דוגמנית
מיה ליברק
צילום : "קרן - קדרון"