עליזה גור

04.06.1961
מלכת היופי של ישראל לשנת 1960
עליזה גור
צילום : "לא ידוע"