אסתר אורן-חבויניק

04.08.1948
דמות השבוע: הגב' אסתר אורן-חבויניק, חיילת אלמונית של ארגון "התאחדות נשים לשווי זכויות", חניכת "צעירי ציון". בצילום בראש העמוד: "הבנות מתגברות על כל מכשול".
אסתר אורן-חבויניק
צילום : "לא ידוע"