נורמה קאפלי

11.06.1961
מיס עולם בביקור בישראל
נורמה קאפלי
צילום : "לא ידוע"