דליה ליאון

18.06.1961
מלכת היופי של ישראל לשנת 1961
דליה ליאון
צילום : "לא ידוע"