דוגמנית

25.06.1961
דוגמנית
דוגמנית
צילום : "לא ידוע"