דוגמנית

02.07.1961
דוגמנית
דוגמנית
צילום : "לא ידוע"