אינגה מילסן

16.07.1961
דוגמנית ושחקנית
אינגה מילסן
צילום : "ברונו ברנדר"