מרין פרינדנברג

01.08.1961
מרין פרינדנברג
צילום : "חנה לנדס"