דליה ליאון

08.08.1961
מלכת היופי של ישראל לשנת 1961
דליה ליאון
צילום : "קרן - קדרון"