מירי רז

14.08.1961
הסגנית השנייה של מלכת היופי לשנת 1961
מירי רז
צילום : "קרן - קדרון"