רבקה היימן

22.08.1961
דוגמנית
רבקה היימן
צילום : "קרן - קדרון"