דינה נתן

29.08.1961
דוגמנית
דינה נתן
צילום : "חנה לנדס"