אלה קופף

26.09.1961
דוגמנית
אלה קופף
צילום : "חנה לנדס"