במבינה לין

17.10.1961
דוגמנית
במבינה לין
צילום : "ברונו ברנדר"