קטה ביימן

24.10.1961

דוגמנית וסטודנטית לציור אופנה

קטה ביימן
צילום : "קרן - קדרון"