אנה מרי קולב

14.11.1961
"נערת שער" אמריקאית מבקרת בישראל
אנה מרי קולב
צילום : "ברונו ברנדר"