אילה הראל

21.11.1961
דוגמנית ודיילת לשעבר
אילה הראל
צילום : "לא ידוע"