ויקי סמירלי

05.12.1961
דיילת
ויקי סמירלי
צילום : "לא ידוע"